Marc Korzeniewski

Libero 5 0120-2011

libero

Libero 15  Korzeniewski Marc 0120-2011

mixed media on canvas  cm. 70×50

Private collection